Vastuullisaskeleet seurassa

Seuramme toteuttaa Suomen Voimisteluliiton vastuullisuusaskeita tähtitasolla, tavoitteena uusia Olympiakomitean Tähtiseuran status osa-alueella lapset ja nuoret. Työstämme parhaillaan vastuullisuusohjelmaa. Vastuullisuustyöstämme voit olla yhteydessä seuran johtokuntaa sähköpostilla info@kuusamonnaisvoimistelijat.fi


Hyvä hallinto

Kuusamon Naisvoimistelijat ry:n johtokunta on sitoutunut Voimisteluliiton Voimistelun eettiisiin periaatteisiin ja Olympiakomitean Reilun Pelin eettiisiin periaatteisiin. Seuran arvot ja toimintaperiaattet on avattu toiminnan käsikirjaan. Siinä on avattu myös seuratoimijoiden vastuualueet ja roolit. Toiminnankäsikirjaa päivitetään vuosittain tammikuussa ja lisäksi tarvittaessa. Se jaetaan kausittain joukkueiden tiedotusryhmien kautta huoltajien tiedoksi. Seuran vastuullisuusasioista vastaa puheenjohtaja Leena Laaksonen, p.0445160536 tai info@kuusamonnaisvoimistelijat.fi.  

Seuran säännöt ja yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasaiset. Taloudenhoito on laadukasta ja säännösten mukaista, siitä vastaa seuran rahastonhoitaja yhdessä toiminnantarkastajan ja tilintoimiston työntekijän kanssa.


Turvallinen toimintaympäristö

Turvallisen toimintaympäristön toteuttamista vastaavat seuran ohjaajat, valmentajat, seuratyöntekijä ja seuran johtokunta. He toimivat seuran arvojen ja ohjeiden mukaisesti. Nämä on kirjattuna toiminnan käsikirjaan, joka jaetaan jokaiseen ryhmään toimintakauden alkaessa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tammikuussa.

Alle 18-vuotiaiden ryhmissä ja joukkueissa laaditaan yhteiset pelisäännöt yhdessä harrastajien ja ohjaajien kanssa, niiden toteutumisesta vastaavat yhdessä harrastajat, huoltajat ja joukkueen valmennus/ohjaustiimi. Joukkueiden ja ryhmien ohjauksesta/valmennuksesta vastaa tiimi, jossa on mukana päävalmentaja/ohjaajat sekä apuohjaaja. Tämä tukee sekä ohjaajien jaksamista arjen ohjaustyössä sekä yksilöllisen ohjaamisen mahdollisuutta harjoitusten aikana. Lisäksi ohjaajat/valmentajat kokoontuvat kuukausittaisiin valkkutuokioihin, joissa he keskustelevat ajankohtaisista esille nousevista voimistelun ja ohjaamisen teemoista. Tuokioiden avulla toteutamme mentorointimallia, jossa nuoremmat saavat tietoa kokeneemmilta ohjaajilta/valmentajilta. Seuran valmentajat ja ohjaajat perehtyvät Lasten laadukaan voimistelun periaatteisiin ja materiaaleihin. 

Liikunnan ja urheilun tulee olla kiusaamisesta vapaata ja siihen puututaan matalalla kynnyksellä. Seurassamme on käytössä seuran oman sisäisen puuttumisen mallin lisäksi Et ole yksin-materiaalit. 

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Et ole yksin-palvelusta löytyy sekä chat että puhelinpalvelun yhteystiedot. Lisäksi voit ottaa yhteyttä seuran johtokuntaan tai joukkueesi yhdyshenkilöön mikäli olet kohdannut tai todistanut epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista.


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seuramme on toiminnassaan sitoutunut kaikkien seuratoimijoiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Pyrimme luomaan erilaisia polkuja voimistelun harrastamisen harjoittelusta kilpavoimistelutasolle ja aina aikuisliikkujiin asti. Ohjaaja/valmentaja/seuratyöntekijä tai seuratoimija kohtelee kaikkia seuran harrastajia yhdenvertaisesti riippumatta hänen taitotasostaan, fyysisestä olemuksestaan tai syntyperästään. Kaikki seuran eri-ikäiset joukkueet ja ryhmät pääsevät halutessaan esiintymään seuran kevät- ja talvinäytöksiin sekä Stara- tai kisakatselmustapahtumiin. Kaikissa alle 18-vuotiaiden ryhmissä on nimetty jojo tai johtokunnan yhdyshenkilö, joka vastaa yhteydenpidosta seuran johtokunnan kanssa.  

Seuran harjoitus- ja kilpailukustannukset pyritään pitämään kohtuullisina. Seuran johtokunnan kautta voi hakea huojennusta harjoitusmaksujen osalta.  OKM:lta saaman seuratuen avulla seura hankkii käyttöönsä esiintymisasuja, jotta kaikkien toiminnassa olevien voimistelijoiden on mahdollista osallistua esimerkiksi näytöksiin lainaamalla esiintymisasua seuran pukuvarastosta.


Ympäristö ja ilmasto


Antidoping

Seuramme on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT:n, Kansainvälisen lajiliiton sekä Kansainvälisen Olympiakomitean vahvistamia antidopingsäännöstöjä. Antidopingin säännösten noudattaminen on kirjattuna myös seuran omiin sääntöihin.

Kannustamme ja ohjaamme seuramme jäseniä kohti terveellisiä elämäntapoja ja puhdasta urheilua.