SEURAN TOIMINTA

Kuusamon Naisvoimistelijat ry on toiminut vuodesta 1976 itsenäisenä seurana Kuusamossa.

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

2.  JOHTOKUNTA

Seuran toimintaa, taloutta ja kehitystyötä johtaa kahdeksanhenkinen johtokunta. Se suunnittelee toimintaa yhdessä ohjaajien, voimistelijoiden ja kiltalaisten kanssa. Se tekee seuran toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintakautta varten sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta hoitaa seuran tiedotustoimintaa ja pitää yhteyttä Voimisteluliittoon. Johtokunnan kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Seuran sääntömääräinen kevätkokous on helmikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Toimintaa rahoitetaan jäsen- ja harrastemaksuilla, Kuusamon kaupungin avustuksilla sekä joukkueiden talkootyöllä ja esiintymisillä.  Seura hakee avoinna olevia rahoituksia, jos niille on perusteita. Avustusta on saatu mm. SNLS:ltä koulutukseen ja opetusministeriöltä seuratukea toiminnan kehittämiseen, voimisteluliitolta olosuhteiden parantamiseen, yleistä tukea Koillismaan Osuuskaupalta kannustajat – järjestelmän kautta.

Johtokunta ja joukkueiden yhdyshenkilöt

Leena Laaksonen, puheenjohtaja
Henna Hentilä-Määttä, varapuheenjohtaja
Hanna Päivärinta, rahastonhoitaja
Hanna Säkkinen, sihteeri
Lotta Kurvinen, kisavastaava

Mari Kajava

Mari Jestola

Kaisa Maaninka

Jaana Lifflander

3. KOULUTETUT OHJAAJAT

Seura tukee ohjaajan/valmentajan oppimista koko 1.-tason ajan. Suoritukset kerätään sähköiseen oppimispassiin.

1.- tason suorittaminen vaatii ohjaajalta/valmentajalta seuraavat suoritukset: 

Osa ohjaajista koulutetaan JV -tuomareiksi. He edustavat seuraa joukkuevoimistelukilpailuissa. Myös johtokunnan jäsenet kouluttautuvat ja hankkivat ajankohtaista tietoa seuratoiminnasta ja voimistelusta

4. SUUNNITELMALLINEN VALMENTAMINEN

Tavoitteena on laadukas, monipuolinen, ikäryhmälle sopiva ja terveyttä edistävä valmentaminen, missä painotetaan liikkumisen iloa ja hyvää ryhmähenkeä. Ohjaamista ja ryhmien edistymistä tuetaan leiritoiminnalla, konsultoinnilla ja seurakäynneillä. 

Joukkueen valmennustiimiin kuuluu vastuuohjaaja tai -ohjaajat sekä apuohjaajat. Tiimi laatii kirjallisen kausi- ja vuosisuunnitelman, mitä tarkennetaan tuntisuunnitelmilla. Kausisuunnitelman tavoitteet tulee olla pääpiirteittäin voimistelijoiden ja huoltajien tiedossa. Vastuuohjaaja ohjaa ja tukee apuohjaajia sekä jakaa vastuuta osaamisen huomioiden.  

Lasten ja nuorten ryhmien vuosi- ja tuntisuunnitelmissa huomioitava lapsen kasvu ja kehitys.

5. RYHMÄT

Kaikki voimistelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita lasten ryhmiin. Nuorimpien lasten ryhmissä (alle 6 v), vauva-vanhempijumpassa ja liikuntaleikkikoulussa, on ryhmäkoko ennalta määrätty. Joukkuevoimistelun tyttöryhmät ovat koko alakouluiän avoimia. Yläkouluikäiset ja sitä vanhempien ryhmät ovat pääsääntöisesti suljettuja. Aktiivinen toimintavuosi on elokuusta -toukokuuhun. Kesäaika lomaillaan ja parannetaan peruskuntoa ryhmänä tai erikseen. 

Kauden alkaessa ohjaajat laativat joukkueen omat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt käydään läpi myös huoltajien kanssa. Mikäli voimistelija toistuvasti        rikkoo joukkueen pelisääntöjä, tulee ohjaajan ottaa asia puheeksi voimistelijan ja huoltajan kanssa.       

Kaikilla harrastajilla on jumppaturva, kilpailuihin osallistuvilla pitää olla kilpailulupa eli lisenssi.    Lisenssikausi on 1.9. -31.8. eli joka syksy tulee hankkia uusi lisenssi. Joukkuevoimisteluryhmät osallistuvat yleensä Stara- tapahtumiin tai kilpailutoimintaan. Seura tukee kilpailutoimintaa        johtokunnan päätöksien mukaan. Aikuisten ryhmät esiintyvät seuran näytöksissä ja suurtapahtumissa.

6. JÄSEN- JA HARRASTEMAKSUT

Lasten ja nuorten jäsenmaksun lisäksi harjoitusmaksu jumppakertojen ja - tuntien mukaan.

Harjoitusmaksujen perusteet:

1 x vko 10 € (1-1,5 h)
2 x vko 25 € (2-3,5 h)
3 - 4 x vko 40 € (4-6.5 h)
5 x vko -55 € (7-9 h)
6 x vko 70 € (9.5 – 11 h)

Aikuiset 40 € / lukukausi
Kiltalaiset 30 € /vuosi
Kannattajajäsenen maksu 50 €
Jos edellisen kauden maksuja ei ole suoritettu, niin jäsen ei voi osallistua toimintaan.

7. TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

Joukkueen sisäiseen viestintään luodaan pelisäännöt. Viestintä on asiallista ja toista kunnioittavaa, asiattomat viestit poistetaan sivustolta.

Seura pyrkii viestimään monikanavaisesti mm. Facebookin,  Instagramin, internetsivujen, sähköpostin ja paikallisten sanomalehtien kautta. Jäsenille ja huoltajille tiedotetaan seuran toiminnasta suullisesti harjoituksissa, tiedotteilla ja sähköisissä ympäristöissä. Joukkueet kertovat toiminnastaan omien Instagram- sivujen kautta. 

Seuran internetsivut www.kuusamonnaisvoimistelijat.fi.

8. TOIMIPAIKAT JA VÄLINEET

Kuusamon Naisvoimistelijoiden salivuorot ovat Nilon, Nilonkankaan, Kirkkokedon, Torangin kouluilla ja lukiolla sekä liikuntahallilla myönnettyjen vuorojen mukaisesti.

Ohjaajat huolehtivat liikuntasalien ja pukuhuoneiden siisteydestä. Ensiaputarvikkeita ja musiikkivälineitä kuljetetaan mukana. Liikuntahallin voimistelumattoa käytetään asianmukaisesti ja puhdistetaan tarvittaessa. Ohjaajat poistuvat viimeisenä liikuntasalista.