TOIMINTA

Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille jäsenille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen. Tavoitteena on laadukas ja yhteisöllinen, lapsia, nuoria ja aikuisia innostava vapaa-ajan urheilutoiminta.

Arvot
Yhteisöllisyys, vastuullisuus, terve liikkuja ja liikunnan ilo

Visio
Yhdessä liikkuen läpi elämä

Kuusamon Naisvoimistelijat ry:n toiminta jakautuu kolmeen osaan:

- lasten liikunta ja voimistelu (3-10-v)

- joukkuevoimistelu (10-18-v) harraste-, kilpa- ja SM-tasolla

- aikuisten voimistelu ja muu liikunta.

Liikuntaleikkikoulu ja perheliikunta on suunnattu 3.-6.-vuotiaille lapsille. Nuorimmat voimistelijat ovat 6-vuotiaita. Voimisteluryhmissä harjoitusmäärät vaihtelevat iän ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on pitää nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. Toimintavuoden aikana seurassa vierailee ulkopuolisia kouluttajia ja valmentajia, jotka tuovat uusia tuulia toimintaan ja kehittävät seuratoiminnan laatua. Kaikilla harrastajilla on mahdollisuus osallistua Suomessa ja ulkomailla järjestettäviin voimistelun suurtapahtumiin.

Kuusamon Naisvoimistelijat toimii Voimisteluliiton strategian 2021 -24 mukaisesti seuraavat neljä vuotta. Tavoitteena on saada vetovoimaa lasten voimisteluun. Erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten voimistelu ja perheliikunta ovat voimistelun yhteinen strateginen valinta vuosille 2021 -2024. 

Kuusamon Naisvoimistelijat ry kehittää toimintaansa Olympiakomitean Tähti-seura laatu-ohjelman mukaisesti

Uskollisuuden kilta
Uskollisuuden killan tarkoituksena on jäsenten välisen ystävyyden säilyttäminen ja jäsenten kokonaisvaltaisen vireyden ylläpitäminen. Killan toimintamuotoja ovat mm. erilaiset liikuntaharjoitukset, retket, vapaamuotoiset tapaamiset ja kokoukset. 

Yhteisöllisyyden kehittäminen
Seuran yhteisöllisyyttä pidetään yllä yhteisillä tapahtumilla esim. kevät- ja talvinäytöksillä, leireillä ja yhteisillä harjoitusvuoroilla. Ohjaajat ja kiltalaiset ovat mukana suunnittelemassa kauden toimintaa johtokunnan  kanssa. Seuralla ja joukkueilla on yhteneväisiä asuja, mitkä vahvistavat kuulumista joukkoon ja seuraan.


Jäsen- ja harjoitusmaksut

Harjoitusmaksujen perusteet:

Jos edellisen kauden maksuja ei ole suoritettu, niin jäsen ei voi osallistua toimintaan. Harrastemaksuista voi hakea vapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hakemukset voi osoittaa johtokunnalle joukkueen yhdyshenkilön kautta, ne käsitellään nimettömästi.